Thông tin lãnh đạo và cán bộ chủ chốt

Ban Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Tiên

1. Ông Phạm Xuân Thịnh, Giám đốc
2. Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Giám đốc
3. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc

Phòng Tổ chức chức, Hành chính

4. Ông Nguyễn Tú Phiệt, Trưởng phòng
5. Ông Dương Thành Trung, Phó Trưởng phòng

Phòng Tài chính

6. Ông Nguyễn Duy Khang, Trưởng phòng

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

7. Ông Phạm Hữu Khánh, Trưởng phòng
8. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thìn, Phó Trưởng phòng

Trung Tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển sinh vật

9. Nguyễn Thế Việt, Giám đốc
10. Phạm Ngọc Dương, Phó Giám đốc

Hạt Kiểm lâm

11. Huỳnh Văn Trung, Phó Hạt trưởng
12. Nguyễn Thanh Long, Phó Hạt trưởng

Trung tâm Giáo dục Môi trường và Dịch vụ

13. Trần Văn Bình, Giám đốc
14. Nguyễn Đình Quốc Việt, Phó Giám đốc
15. Nguyễn Xuân Tiến, Phó Giám đốc

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Thống kê truy cập

  • 0
  • 51
  • 29.978
  • 28.515

Theo dõi chúng tôi

© cattienvietnam

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Theo dõi chúng tôi

Thống kê truy cập

  • 0
  • 51
  • 28.515

©cattienvietnam

+84 (251) 3669-228
Liên hệ