Thành lập Mạng lưới Cứu hộ Động vật hoang dã Việt Nam

Hội nghị Thành lập Mạng lưới Cứu hộ Động vật hoang dã Việt Nam đã diễn ra tại Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên trong hai ngày 27-28/6/2023. Hội nghị có sự tham gia của hơn 70 đại biểu đến từ các vườn quốc gia, khu bảo tồn, trung tâm cứu hộ động vật hoang dã (ĐVHD), Cục kiểm lâm và đơn vị y tế trên cả nước, bao gồm cả các đơn vị Nhà nước và các tổ chức phi chính phủ.

 

 

Mạng lưới Cứu hộ ĐVHD Việt Nam (Vietnam Wildlife Rescue Network, viết tắt WRN) được thành lập với ý nghĩa kết nối chặt chẽ và hiệu quả hơn các cơ quan Nhà nước, các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động trong lĩnh vực cứu hộ, bảo tồn ĐVHD, nhằm bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc VQG Cát Tiên, phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Save Vietnam’s Wildlife, người Việt Nam thứ 2 đoạt giải Goldman, phát biểu tại hội nghị.

Cụ thể, WRN được thành lập để hỗ trợ, nâng cao năng lực cho các đơn vị cứu hộ ĐVHD, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn giữa thành viên trong mạng lưới, hỗ trợ đưa ra giải pháp nhanh nhất để chăm sóc kịp thời cho các cá thể ĐVHD và tăng hiệu quả trong công tác cứu hộ ĐVHD Việt Nam. Bên cạnh đó, WRN cũng có nhiệm vụ hỗ trợ, tư vấn, chia sẻ kinh phí với các đơn vị thành viên trong việc cứu hộ – vận chuyển – tái thả ĐVHD đến nơi phù hợp nhất đảm bảo nhất cho sự an toàn và sức khỏe của ĐVHD, thúc đẩy các chương trình, dự án quốc gia và quốc tế về bảo tồn loài bao gồm cả nhân nuôi sinh sản nhằm duy trì và phát triển quần thể các loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam, đề xuất hoặc tham gia góp ý kiến thay đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về bảo tồn ĐVHD, và gây quỹ phục vụ cho công tác bảo tồn ĐVHD.

Việc thành lập mạng lưới kết nối các cơ quan, tổ chức bảo tồn ĐVHD trong nước hứa hẹn sự phối hợp nhịp nhàng và tăng cao hiệu quả cho hoạt động bảo tồn ĐVHD trên khắp cả nước.

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Thống kê truy cập

  • 141
  • 36
  • 32.862
  • 128.476

Theo dõi chúng tôi

© cattienvietnam

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Theo dõi chúng tôi

Thống kê truy cập

  • 141
  • 36
  • 128.476

©cattienvietnam

+84 (251) 3669-228
Liên hệ