Thẻ: quản lý bảo vệ rừng

Tuyển dụng 03 cán bộ chuyên trách bảo vệ rừng

Nhằm tăng cường lực lượng và đẩy mạnh sự phối hợp hành động, Save Vietname’s Wildlife cơ sở Vườn quốc gia Cát Tiên có nhu cầu tuyển dụng thêm 3 cán bộ chuyên trách bảo vệ rừng để phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tại Vườn tiến hành tuần tra bảo vệ rừng. Vị […]
Xem thêm

Hội thảo Thảo luận Chỉ số liên tục rừng VQG Cát Tiên

Ngày 12/10/2023, tại Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên đã diễn ra Hội thảo kỹ thuật Thảo luận Chỉ số liên tục rừng. Đây là hoạt động thuộc Hợp phần Bảo tồn Đa dạng sinh học, Dự án Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) tài trợ bởi Cơ […]
Xem thêm

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Thống kê truy cập

  • 94
  • 504
  • 38.572
  • 107.852

Theo dõi chúng tôi

© cattienvietnam

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Theo dõi chúng tôi

Thống kê truy cập

  • 94
  • 504
  • 107.852

©cattienvietnam

+84 (251) 3669-228
Liên hệ