Thẻ: Giới nấm

Nghiên cứu, nuôi trồng nấm tại VQG Cát Tiên

Đây là loài nấm được phát hiện trong quá trình điều tra khảo sát khu hệ nấm lớn của vườn quốc gia cát tiên, là phát hiện bổ sung mới cho khu hệ nấm lớn của việt nam, hiện đang được tiến hành các nghiên cứu sâu hơn để được công nhận là loài mới […]
Xem thêm

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Thống kê truy cập

  • 13
  • 1.500
  • 34.787
  • 30.648

Theo dõi chúng tôi

© cattienvietnam

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Theo dõi chúng tôi

Thống kê truy cập

  • 13
  • 1.500
  • 30.648

©cattienvietnam

+84 (251) 3669-228
Liên hệ