Ngày kiểm lâm thế giới: 31/7/2021

Kiểm lâm đóng một vai trò trung tâm và nhiều mặt trong việc bảo tồn một số hệ sinh thái dễ bị tổn thương nhất trên hành tinh của chúng ta…

Họ thường thực hiện những nhiệm vụ này với rủi ro cá nhân lớn. Đáng buồn thay, hơn 1.000 kiểm lâm đã thiệt mạng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của họ trong thập kỷ vừa qua, càng làm tăng thêm sự nguy hiểm vốn có của công việc của họ…”

Đây là Thông điệp từ Tổng thư ký CITES, Ivonne Higuero.

P/S: Ngày này được 63 thành viên của Liên đoàn Kiểm lâm quốc tế (IRF) liên kết với Thin Green Line Foundation lựa chọn, tổ chức từ năm 2007 nhằm bày tỏ sự biết ơn đối với các đóng góp của kiểm lâm.

Tin bài: Luong Hong Pham.

Ảnh nền: © GIZ by Binh Dang

A group of men in a canoe

Description automatically generated with medium confidence

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Thống kê truy cập

  • 123
  • 589
  • 38.657
  • 107.874

Theo dõi chúng tôi

© cattienvietnam

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Theo dõi chúng tôi

Thống kê truy cập

  • 123
  • 589
  • 107.874

©cattienvietnam

+84 (251) 3669-228
Liên hệ