Lịch sử hình thành Vườn Quốc Gia Cát Tiên

Trước 1975

Trong thời kỳ chiến tranh, vùng đất VQG Cát Tiên hiện hữu ngày nay là một phần của chiến trường Đ rộng lớn, cũng gánh chịu bom đạn, nhưng may mắn rừng đã không bị tàn phá nhiều. Do vậy, tính nguyên sinh của rừng còn như nguyên vẹn.

1975
Chính quyền bắt đầu tiếp quản

Sau ngày thống nhất đất nước, rừng được Bộ Quốc phòng tiếp quản và giao cho Sư đoàn 600 quản lý

1976
Đưa vào diện bảo tồn

Nơi đây đã được chính phủ đưa vào diện bảo tồn

7/7/1978
Thành lập rừng cấm

Khu rừng được Chính phủ quyết định trở thành rừng cấm với diện tích 31,000 ha, nằm trên địa phận huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

1986

Tỉnh Đồng Nai thành lập Ban quản lý Rừng cấm Nam bãi Cát Tiên. Toàn bộ Sư đoàn 600 rút khỏi khu bảo tồn.

13/01/1992
Thành lập VQG Cát Tiên

Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng ra quyết định thành lập VQG Cát Tiên.

02/1998
Trực thuộc Bộ NN&PTNT

VQG Cát Tiên được chuyển giao cho Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn quản lý. Diện tích Vườn được nâng lên là 73,878 ha.

10/11/2001
Công nhận Khu dự trữ sinh quyển

Ngày 10 /11/2001, UNESCO công nhận VQG Cát Tiên là khu dự trữ sinh quyển thứ 411 của thế giới (khu dự trữ sinh quyển thứ 2 của Việt Nam).

2003
Trực thuộc Tổng Cục Lâm nghiệp

Theo quyết định số 173/2003/QĐ-TTg, diện tích của Vườn là 71.187,9 ha, do Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trực tiếp quản lý.

4/8/2005
Công nhận khu Ramsar Bàu Sấu

Ngày 04/08/2005, khu đất ngập nước Bàu Sấu của Vườn được Ban thư ký Công ước Ramsar công nhận đưa vào danh sách các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế. Đây là khu đất ngập nước thứ 1,499 của thế giới và là khu thứ hai của Việt Nam.

29/06/2011
Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai

Khu Dự trữ sinh quyển Cát Tiên được nâng cấp, mở rộng và đổi tên thành Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai.

27/09/2012
Di tích Quốc gia đặc biệt

Chính phủ xếp hạng VQG Cát Tiên Di tích Quốc gia đặc biệt.

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Thống kê truy cập

  • 0
  • 37
  • 31.076
  • 29.529

Theo dõi chúng tôi

© cattienvietnam

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Theo dõi chúng tôi

Thống kê truy cập

  • 0
  • 37
  • 29.529

©cattienvietnam

+84 (251) 3669-228
Liên hệ