Lắng nghe tiếng nói, nguyện vọng của người dân vùng đệm VQG Cát Tiên

Diễn đàn “Những giải pháp hợp tác quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng Vườn quốc gia Cát Tiên” là kết quả phân tích, đánh giá và đúc kết từ một số tọa đàm và những chuyến thực địa, giao lưu thăm hỏi trực tiếp với người dân xã vùng đệm Đak Lua. Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học, Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. VQG Cát Tiên phối hợp chính quyền địa phương và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) tổ chức, thực hiện.

Diễn đàn là nơi chính quyền địa phương và VQG Cát Tiên lắng nghe tiếng nói của người dân xã vùng đệm Đak Lua.

Diễn đàn có sự tham gia của các cán bộ đại diện chính quyền địa phương, do ông Đới Xuân Thủy (Phó chủ tịch xã Đak Lua) dẫn đầu, đại diện các đơn vị công an, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ xã Đak Lua, đại diện VQG Cát Tiên do ông Nguyễn Văn Minh (Phó giám đốc VQG Cát Tiên) dẫn đầu, điều phối viên Dự án “Quản lý Rừng bền vững và Bảo tồn Đa dạng sinh học ở Việt Nam (VFBC)”, Tiến sĩ Vũ Ngọc Long, Tổ công tác đa phương, và thành phần quan trọng, chủ yếu của diễn đàn là các hộ dân thuộc 3 ấp 3, 4 và 7, xã Đak Lua.

Các nội dung trao đổi tại diễn đàn chú trọng vào những vấn đề an sinh xã hội và phát triển sinh kế cho người dân vùng đệm.

Diễn đàn được tổ chức với mục đích cốt lõi là tổng hợp lại những ý kiến, nguyện vọng của người dân trong những tọa đàm tiền đề và những cuộc thực địa thăm hỏi trực tiếp, về các vấn đề: sự phụ thuộc vào tài nguyên rừng, mâu thuẫn giữa vùng đệm và vùng lõi, giảm thiểu những tác động tiêu cực của cộng đồng dân cư vùng đệm vào VQG Cát Tiên, tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong cơ chế nhận khoán bảo vệ rừng, trong dịch vụ chi trả môi trường rừng, vấn đề an sinh, điều kiện canh tác nông nghiệp của bà con tại địa phương. Diễn đàn cũng là nơi ghi nhận tiếng nói của người dân xã Đak Lua, các ý kiến, kiến nghị bổ sung. Cuối diễn đàn, chính quyền địa phương và VQG Cát Tiên phản hồi, trả lời các ý kiến, nguyện vọng của người dân.

Cụ thể, tại diễn đàn, người dân trao đổi với VQG Cát Tiên và chính quyền địa phương về các điều kiện nguồn nước tưới tiêu tại khu vực, bày tỏ mong muốn địa phương xây dựng hệ thống đường sá thuận lợi cho bà con trong việc đi lại, sinh hoạt, lao động, đưa ra những thắc mắc về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng mà bà con chưa nắm rõ. Nhiều đại biểu nữ bày tỏ nguyện vọng Dự án VFBC hỗ trợ bà con nâng cao sinh kế bằng cách phổ biến cho người dân những mô hình nuôi trồng mới, có tiềm năng, trong đó VQG và Dự án ngoài hỗ trợ đồng vốn ban đầu cần phải hỗ trợ thông tin, kiến thức để việc canh tác, nuôi trồng thuận lợi và hiệu quả. Sau khi lắng nghe ý kiến, thắc mắc của người dân Đak Lua, VQG Cát Tiên và chính quyền địa phương lần lượt trả lời, phản hồi thỏa đáng từng ý kiến. Một số vấn đề có tính dài hơi như việc phát triển hệ thống đèn đường, hay kiến nghị Dự án tăng thêm nguồn vốn giúp đỡ đồng vốn cho người dân phát triển trồng trọt, chăn nuôi, đề ra những mô hình làm kinh tế để nâng cao sinh kế vùng đệm, song song với tổ chức thêm những lớp tập huấn nâng cao kiến thức Vườn cũng đã ghi nhận để tiếp tục lập kế hoạch hoạt động an sinh cho vùng đệm trong thời gian tới.

 

 

 

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Thống kê truy cập

  • 143
  • 40
  • 32.866
  • 128.478

Theo dõi chúng tôi

© cattienvietnam

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Theo dõi chúng tôi

Thống kê truy cập

  • 143
  • 40
  • 128.478

©cattienvietnam

+84 (251) 3669-228
Liên hệ