Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực về bảo tồn đa dạng sinh học và thích ứng biến đổi khí hậu

Chương trình Hội thảo Tập huấn: Nâng cao Năng lực về Bảo tồn Đa dạng sinh học (ĐDSH) và Thích ứng Biến đổi khí hậu do Dự án AFoCO tài trợ, đơn vị tư vấn thực hiện: Viện Sinh thái học miền Nam và VQG Cát Tiên, diễn ra vào 4 ngày, từ 7/6 đến 10/6/2022 tại VQG Cát Tiên.

Hội thảo tập huấn có sự tham gia của 60 cán bộ từ các sở ngành, trường viện thuộc 3 tỉnh thành: Lâm Đồng, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh.

Hội thảo tập huấn có sự tham gia của 60 cán bộ từ các sở ngành, trường viện thuộc 3 tỉnh thành: Lâm Đồng, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng tham dự chương trình tập huấn là 60 cán bộ làm công tác có liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học tại các Sở ngành và trường viện trên địa bàn 3 tỉnh thành: Lâm Đồng, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh (trong đó 7-8/6 cho cán bộ tỉnh Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh, 9-10/6 cho Lâm Đồng).

Hội thảo xoay quanh các vấn đề:

  • bảo tồn ĐDSH trên thế giới
  • công tác ĐDSH tại Việt Nam
  • giới thiệu những ứng dụng và phần mềm phục vụ công tác nghiên cứu, quản lý ĐDSH

Tại Hội thảo, các đại biểu tham gia thảo luận nhóm để nêu lên ý kiến về những hiện trạng thực tiễn, các thách thức đối với công tác bảo tồn ĐDSH dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục.

A group of people sitting in a room Description automatically generated with medium confidence

Các cán bộ tham dự thảo luận nhóm để đưa ra nhận định về thực trạng đa dạng sinh học tại Việt Nam, các tồn tại – hạn chế và hướng khắc phục.

Chương trình cũng kết hợp tham quan thực tế đa dạng sinh học tại VQG Cát Tiên: Bảo tàng Thiên nhiên, Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã, các cơ sở nghiên cứu và đa dạng sinh học rừng mưa nhiệt đới.

A group of people gathered around a tree Description automatically generated with medium confidence

Các cán bộ tham dự tập huấn thực tế đa dạng sinh học tại rừng nhiệt đới Cát Tiên. (Hình ảnh: Nguyễn Đình Quốc Việt, Ka Tuyền)

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Thống kê truy cập

  • 2
  • 66
  • 22.225
  • 72.928

Theo dõi chúng tôi

© cattienvietnam

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Theo dõi chúng tôi

Thống kê truy cập

  • 2
  • 66
  • 72.928

©cattienvietnam

+84 (251) 3669-228
Liên hệ