Hội thảo Thảo luận Chỉ số liên tục rừng VQG Cát Tiên

Ngày 12/10/2023, tại Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên đã diễn ra Hội thảo kỹ thuật Thảo luận Chỉ số liên tục rừng. Đây là hoạt động thuộc Hợp phần Bảo tồn Đa dạng sinh học, Dự án Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) tài trợ bởi Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), do Tổ chức WWF-Việt Nam kết hợp VQG Cát Tiên thực hiện.

Hội thảo có sự tham gia của khoảng 30 đại biểu là Ban quản lý VQG Cát Tiên, nhân viên các phòng ban và Hạt Kiểm lâm Vườn, các điều phối viên Dự án thuộc tổ chức WWF-Việt Nam, thành viên Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam (SVW). Mục tiêu của Hội thảo nhằm cung cấp kết quả phân tích chỉ số liên tục rừng, từ đó chia sẻ kinh nghiệm quản lý, hợp tác, bảo vệ trong việc duy trì chỉ số liên tục rừng của VQG Cát Tiên.

Diện tích hiện tại của VQG Cát Tiên là 71.187,9 ha, bao gồm 3 khu vực: Cát Lộc, Tây Cát Tiên và Nam Cát Tiên. Trong tương lai, dự kiến VQG Cát Tiên sẽ tiếp nhận thêm 11.409,5 ha thuộc khu vực La Ngà, nâng tổng diện tích VQG Cát Tiên lên đến hơn 82 nghìn ha.

Báo cáo tại Hội thảo đã đưa ra kết luận như sau về tình hình chỉ số liên tục rừng tại VQG Cát Tiên:
• Có sự biến động về diện tích đất rừng tại VQG Cát Tiên trong đó Khu vực Cát Lộc có sự suy giảm nhiều hơn so với Nam Cát Tiên.
• Sự phân mảnh rừng đang xảy ra tại VQG Cát Tiên và phổ biến hơn tại khu Cát Lộc.
• Có sự tăng nhẹ về chỉ số liên tục rừng khi tính chung cho cả Cát Lộc và Nam Cát Tiên tại VQG Cát Tiên trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2022.

Dự án đã sử dụng công nghệ viễn thám để theo dõi, phân tích thảm thực vật rừng của VQG Cát Tiên trong hơn 2 thập kỷ. Nhìn chung, chỉ số liên tục rừng tại VQG Cát Tiên có tăng trưởng nhẹ trong khoảng thời gian 22 năm tính đến năm 2022. Đây là dấu hiệu khả quan, phản ánh được những thành quả trong nỗ lực quản lý bảo vệ rừng của Vườn. Tuy nhiên, xét từng khu vực cụ thể thì diện tích rừng vẫn có biến động theo chiều hướng suy giảm tại khu vực Cát Lộc. Do đó tại Hội thảo cũng đã có những thảo luận về diễn thế rừng, về công tác trồng rừng, cũng như có các kiến nghị trong công tác tuần tra bảo vệ rừng và đề xuất thêm những biện pháp để giảm thiểu các tác động tiêu cực lên tài nguyên rừng tại địa phương.

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Thống kê truy cập

  • 103
  • 538
  • 38.606
  • 107.860

Theo dõi chúng tôi

© cattienvietnam

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Theo dõi chúng tôi

Thống kê truy cập

  • 103
  • 538
  • 107.860

©cattienvietnam

+84 (251) 3669-228
Liên hệ