Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của việt nam tại Vườn quốc gia Cát Tiên

Ngày 13/5 tại VQG Cát Tiên phối hợp Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức hội nghị Tuyên truyền – phổ biến – nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt Nam.

Hội nghị có sự tham gia, đóng góp của hơn 60 đại biểu đến từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Nai, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo UBND huyện Tân Phú, lãnh đạo Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Hiệp hội Du lịch tỉnh Đồng Nai, Khu BTTN Văn Hóa Đồng Nai, lãnh đạo VQG Cát Tiên, những chuyên gia trong lĩnh vực, và các đại biểu cộng đồng đến từ các công ty, các thôn vùng đệm.

Mục tiêu của hội nghị nhằm:

– Giới thiệu chủ trương chính sách, luật pháp mới, quan trọng liên quan về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước nước của Việt Nam. Vai trò của các bên liên quan trong việc quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt Nam.

– Công tác quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước tại địa phương.

– Nâng cao vai trò của các cá nhân, cộng đồng đối với việc bảo tồn, sử dụng các vùng đất ngập nước.

– Tuyên truyền về thích ứng biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, sinh kế cho người dân ở đất ngập nước, vùng đệm và vùng chuyển tiếp.

– Kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện mô hình sinh kế bền vững về môi trường, mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, các hoạt động du lịch sinh thái theo quy định của pháp luật cho cộng đồng dân cư ở vùng đất ngập nước, vùng đệm và vùng chuyển tiếp…

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Thống kê truy cập

  • 0
  • 30
  • 29.957
  • 28.505

Theo dõi chúng tôi

© cattienvietnam

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Theo dõi chúng tôi

Thống kê truy cập

  • 0
  • 30
  • 28.505

©cattienvietnam

+84 (251) 3669-228
Liên hệ