168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban Quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty TNHH MTV Nông, lâm nghiệp nhà nước.

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Thống kê truy cập

  • 10
  • 1.957
  • 35.244
  • 30.706

Theo dõi chúng tôi

© cattienvietnam

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Theo dõi chúng tôi

Thống kê truy cập

  • 10
  • 1.957
  • 30.706

©cattienvietnam

+84 (251) 3669-228
Liên hệ