Đất ngập nước giảm nhẹ thiên tai

Ngày 5-2, tại xã Thụy Xuân (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày Đất ngập nước thế giới 2017 với chủ đề “Đất ngập nước giảm nhẹ thiên tai” và tổ chức trồng cây ngập mặn tại khu vực cửa sông ven biển.

Ngày 2-2 hằng năm là ngày Đất ngập nước thế giới, đánh dấu sự ra đời của Công ước về bảo tồn các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (gọi tắt là Công ước Ramsar). Năm 1989, Việt Nam chính thức tham gia Công ước và là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á cam kết bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh, đất ngập nước có nhiều chức năng rất quan trọng, hỗ trợ hạn chế lũ lụt, chắn sóng và gió bão, chống xói lở và ổn định bờ biển, là nơi du lịch, giải trí, duy trì đa dạng sinh học.

Việt Nam có hơn 10 triệu ha đất ngập nước (chiếm khoảng 30% diện tích đất liền). Đa dạng sinh học của các khu vực này có ý nghĩa toàn cầu và hứa hẹn thức đẩy sự phát triển của các dịch vụ hệ sinh thái trong khu vực. 1/5 dân số Việt Nam đang sống tại các vùng đất ngập nước và phụ thuộc trực tiếp vào việc khai thác, sử dụng các sản phẩm của hệ sinh thái này.

Tuy nhiên, hệ sinh thái đất ngập nước ở Việt Nam đang bị đe dọa bởi các hoạt động kinh tế, đặc biệt là các hoạt động chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản, thậm chí chuyển đổi sang phát triển các khu công nghiệp, khiến việc khai thác quá mức tài nguyên và tình trạng ô nhiễm đã xảy ra.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kêu gọi các cấp các ngành, mỗi người dân thiết thực nỗ lực thực hiện việc đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, giá trị và phương thức quản lý, bảo vệ, sử dụng các vung đất ngập nước; thúc đẩy việc xây dựng và triển khai các mô hình về bảo tồn và phát triển bền vững đất ngập nước, chú trọng sự tham gia của nhân dân, gắn kết với công tác bảo tồn với lợi ích thiết thực của người dân và đia phương; tăng cường lồng ghép bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước vào các kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, giảm thiểu các tác động xẩu từ các hoạt động phát triển đến các hệ sinh thái đất ngâp nước nhằm bảo đảm phát triển bền vững và sinh kế của người dân sinh sống tại các vùng đất ngập nước.

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Thống kê truy cập

  • 7
  • 1.836
  • 35.123
  • 30.688

Theo dõi chúng tôi

© cattienvietnam

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Theo dõi chúng tôi

Thống kê truy cập

  • 7
  • 1.836
  • 30.688

©cattienvietnam

+84 (251) 3669-228
Liên hệ