Danh lục xanh – Ý tưởng mới từ IUCN

VỚI MỤC ĐÍCH MANG ĐẾN SỰ ĐÁNH GIÁ KHÁCH QUAN VÀ NÂNG TẦM GIÁ TRỊ CHO CÁC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI, IUCN ĐÃ CÓ SÁNG KIẾN VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DANH LỤC XANH CHO CÁC KHU BẢO TỒN

Sáng ngày 11/5/2017, tại Vườn quốc gia Cát Tiên, đại diện Vụ Bảo tồn thiên nhiên (Tổng cục Lâm nghiệp) cùng Tổ chức IUCN đã có buổi làm việc và đi đến thống nhất xây dựng đề xuất lập hồ sơ Danh lục xanh cho Vườn quốc gia Cát Tiên. Chung cư Imperia Sky Garden

Vườn quốc gia Cát Tiên là Vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam được đề nghị lập hồ sơ công nhận Danh lục xanh theo tiêu chí IUCN

Được biết, danh lục xanh là ý tưởng mới do IUCN đề xướng nhằm mang đến sự đánh giá khách quan và nâng tầm giá trị cho các Khu bảo tồn thiên nhiên trên toàn thế giới.

Hiện nay, đã có khoảng hơn 20 khu vực trên thế giới được công nhận nằm trong Danh lục xanh.

Căn cứ vào hiệu quả về quản lý và bảo tồn các hệ sinh thái, Việt Nam hiện đang lập hồ sơ đề xuất IUCN công nhận 2 khu bảo tồn đầu tiên nằm trong Danh lục xanh là Vườn quốc gia Cát Tiên và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long.

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Thống kê truy cập

  • 4
  • 37
  • 29.964
  • 28.509

Theo dõi chúng tôi

© cattienvietnam

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Theo dõi chúng tôi

Thống kê truy cập

  • 4
  • 37
  • 28.509

©cattienvietnam

+84 (251) 3669-228
Liên hệ