Cơ sở dữ liệu Đa dạng sinh học VQG Cát Tiên

Hướng dẫn tra cứu

Để tra cứu cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học của các loài động thực vật, động thực vật quý hiếm tại Vườn Quốc gia Cát Tiên, quý vị có thể xem danh mục ở phía dưới đây và thực hiện sử dụng các chức năng:
DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT RỪNG​