Cơ cấu tổ chức nhân sự

1

Nguyễn Văn A

Chức vụ: Chủ tịch
Số điện thoại: 099996669
Email: nguyenvana@gmail.com

2

Nguyễn Văn B1

Chức vụ: Giám đốc điều hành
Số điện thoại: 099996669
Email: nguyenvanb1@gmail.com

2

Nguyễn Văn B2

Chức vụ: Giám đốc tài chính
Số điện thoại: 099996666
Email: nguyenvanb2@gmail.com

3

Nguyễn Văn C1

Chức vụ: Trưởng phòng điều hành
Số điện thoại: 0999966692
Email: nguyenvanc1@gmail.com

3

Nguyễn Văn C2

Chức vụ: Trưởng phòng tài chính
Số điện thoại: 099996664
Email: nguyenvanc2@gmail.com

4

Nguyễn Văn D3

Chức vụ: Chuyên viên
Số điện thoại: 0999966692
Email: nguyenvand3@gmail.com

4

Nguyễn Văn D2

Chức vụ: Chuyên viên
Số điện thoại: 0999966692
Email: nguyenvand2@gmail.com

4

Nguyễn Văn D1

Chức vụ: Chuyên viên
Số điện thoại: 0999966692
Email: nguyenvand1@gmail.com

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Thống kê truy cập

  • 7
  • 1.551
  • 34.838
  • 30.648

Theo dõi chúng tôi

© cattienvietnam

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Theo dõi chúng tôi

Thống kê truy cập

  • 7
  • 1.551
  • 30.648

©cattienvietnam

+84 (251) 3669-228
Liên hệ