VQG Cát Tiên không ngừng nỗ lực thực hiện các biện pháp bảo tồn trong khi chờ đợi kết quả đề cử Danh lục xanh IUCN

Ngày 18/01/2023, Tọa đàm Các bên liên quan Chương trình Danh lục xanh IUCN tại Việt Nam đã diễn ra tại VQG Cát Tiên, với sự tham dự của gần 100 đại biểu là chính quyền địa phương, các thành viên cấp cao đại diện cho các tổ chức IUCN, USAID, WWF, VQG Cát Tiên, và các đơn vị báo chí, truyền thông trung ương và địa phương.

Theo quy định của Danh lục Xanh IUCN, Ban quản lý các Khu bảo tồn chịu trách nhiệm về quá trình đánh giá. Ảnh: Huỳnh Dương Bảo.

 

Theo đánh giá của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng khích lệ trong bảo tồn đa dạng sinh học và việc tham gia Danh lục Xanh IUCN thể hiện cam kết đối với sự bền vững môi trường toàn cầu. Mục tiêu của Chương trình Danh lục Xanh IUCN là công nhận và tăng số lượng các Khu bảo vệ và bảo tồn đạt được kết quả bảo tồn lâu dài cho con người và thiên nhiên.

Danh lục Xanh được đồng chủ trì bởi Ủy ban Thế giới về các Khu bảo tồn của IUCN (WCPA) và Ban Thư ký IUCN. “Danh lục xanh” là bộ tiêu chuẩn toàn cầu do tổ chức IUCN xây dựng, dành cho các khu bảo tồn, cung cấp thước đo thành công trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững. Đây là bộ tiêu chí mà nhiều khu bảo tồn trên thế giới hướng đến. Để đáp ứng được tiêu chí của Danh lục xanh, mỗi VQG/Khu bảo tồn nhất thiết phải đáp ứng được tổng cộng 17 tiêu chí với 50 chỉ số trong 4 hợp phần: Quản trị tốt, Thiết kế và lập kế hoạch tốt, Quản lý hiệu quả, Kết quả bảo tồn thành công. Khi Danh lục Xanh IUCN trở thành chuẩn mực để đánh giá hiệu quả công tác quản lý Khu bảo tồn thì Hợp phần Bảo tồn Đa dạng Sinh học do USAID tài trợ sẽ góp phần gia tăng cơ hội tài trợ dài hạn của chính phủ dành cho Danh lục Xanh IUCN.

Các thông tin về công tác bảo tồn tại Việt Nam được trưng bày tại tọa đàm. Ảnh: Huỳnh Dương Bảo.

Hồ sơ của VQG Cát Tiên đã được các chuyên gia xem xét và thông qua quyết định đề cử, vào 4/9/2023 trong cuộc họp Nhóm chuyên gia Đánh giá về Danh lục xanh (EAGL). Cuối năm, hồ sơ của VQG Cát TIên đã được trình lên Ủy ban Danh lục xanh để thực hiện bước đánh giá cuối cùng.

“Trong lúc chờ đợi kết quả từ uỷ ban IUCN quốc tế, chúng tôi cam kết luôn thực hiện các biện pháp bảo tồn toàn diện và luôn nỗ lực đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt được đặt ra bởi Danh lục Xanh, với mục tiêu trở thành một trong những điển hình của các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý bền vững và bảo vệ đa dạng sinh học.”

– ông Phạm Xuân Thịnh, Giám đốc VQG Cát Tiên chia sẻ –

 

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Thống kê truy cập

  • 10
  • 97
  • 22.256
  • 72.944

Theo dõi chúng tôi

© cattienvietnam

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Theo dõi chúng tôi

Thống kê truy cập

  • 10
  • 97
  • 72.944

©cattienvietnam

+84 (251) 3669-228
Liên hệ