Các kênh thông tin chính thống của VQG Cát Tiên

Trong thời gian qua, một số đơn vị kinh doanh du lịch có phản ánh về việc thông tin dịch vụ không chính xác hoặc cao hơn giá công bố gây hiểu nhầm cho Quý khách. 

Qua kiểm tra, Trung tâm Giáo dục Môi trường và Dịch vụ (Trung tâm) nhận thấy các cuộc trao đổi hoặc giao dịch nói trên đã được thực hiện với các cá nhân/ các kênh không thuộc quyền quản lý của Trung tâm. Những giao dịch này xuất phát từ sự nhầm lẫn của Quý khách hoặc do các cá nhân chủ động với mục đích lừa đảo.

Do vậy, chúng tôi xin thông báo các kênh liên lạc chính thức của Trung tâm như sau:

 

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Thống kê truy cập

  • 7
  • 1.963
  • 35.250
  • 30.707

Theo dõi chúng tôi

© cattienvietnam

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Theo dõi chúng tôi

Thống kê truy cập

  • 7
  • 1.963
  • 30.707

©cattienvietnam

+84 (251) 3669-228
Liên hệ