Bảng giá dịch vụ

Vườn quốc gia Cát Tiên cung cấp các dịch vụ:

 • KHÁCH SẠN / PHÒNG NGHỈ
 • CẮM TRẠI
 • NHÀ HÀNG
 • THAM QUAN RỪNG BẰNG Ô-TÔ MUI TRẦN CHUYÊN DỤNG / XE ĐẠP ĐỊA HÌNH
 • HƯỚNG DẪN VIÊN ĐỊA PHƯƠNG

Xem bảng giá dịch vụ tại VQG Cát Tiên hoặc tải xuống

Brochure VQG Cát Tiêntải xuống

Graphical user interface, text, application, chat or text message Description automatically generated

Text Description automatically generated

A picture containing timeline Description automatically generated

 

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Thống kê truy cập

 • 3
 • 83
 • 22.242
 • 72.936

Theo dõi chúng tôi

© cattienvietnam

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Theo dõi chúng tôi

Thống kê truy cập

 • 3
 • 83
 • 72.936

©cattienvietnam

+84 (251) 3669-228
Liên hệ