5 hành động đơn giản để bảo vệ môi trường ai cũng làm được

Chúng ta có thể làm được những gì nhằm hướng tới lối sống bền vững và góp phần giữ gìn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học? Hãy cùng tìm hiểu câu trả lời nằm trong 5 điều đơn giản mà ai cũng có thể làm được qua infographics dưới đây.

Diagram

Description automatically generated

Chỉ bằng những hành động rất nhỏ hàng ngày, mỗi người sẽ như một chiếc lá xanh. Nhiều chiếc lá hợp lại thành tán cây. Nhiều cây xanh hợp lại thành cánh rừng.

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Thống kê truy cập

  • 138
  • 22
  • 32.848
  • 128.474

Theo dõi chúng tôi

© cattienvietnam

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Theo dõi chúng tôi

Thống kê truy cập

  • 138
  • 22
  • 128.474

©cattienvietnam

+84 (251) 3669-228
Liên hệ